Офіційні документи Апостольської столиці

Компендіум соціальної доктрини Церкви

application/pdf Compendium (1.7 Мбайт)

Декрет про апостоля мирян

application/pdf Apostolicam actuositatem (231.5 Кбайт)

Покликання і місія мирян

application/pdf Christifideles laici (897.7 Кбайт)

Догматична конституція про церкву «Світло народів»

application/pdf Lumen gentium (101.7 Кбайт)

Кодекс Канонів Східних Церков (про мирян; витяг)

application/pdf CCEC-laity (74.2 Кбайт)

Доктринальні зауваги щодо деяких питань стосовно участі католиків у політичному житті

application/pdf Politics (95.5 Кбайт)