У Львові відбулась конференція присвячена Руху УМХ

20 - 21 жовтня 2017 року, у приміщенні конференц-залу Патріаршого дому відбулася наукова конференція присвячена руху УМХ: «Українська Молодь – Христові – заповіт митрополита Андрея Шептицького для сучасної молоді».  Конференція відбулася в межах підготовки до Ювілейного святкування 85-ліття УМХ.

            Перший день конференції був присвячений історичному контексту й передумовам величного здвигу молоді у Львові в 1933 році, а також самому перебігу й наслідкам свята УМХ у Львові 1933 р. Серед доповідачів були Мирослав Маринович, Юрій Скіра, Андрій Ястремський, Ігор Медвідь, Василь Стефанів, Христина Кутнів та інші.

            Перша сесія розпочалась з вітального слова голови Львівського осередку УМХ Христини Кутнів. Першою доповіддю став виступ пана Мирослава Мариновича про ідеї «побудови справедливого ладу крізь призму поглядів митрополита Андрея Шептицького». Зокрема, він наголосив на значенні пастирських послань митрополита, адже у його ідеях можна знайти корисні ідеї які залишаються актуальними для нашого суспільства й досі. На думку, М. Мариновича митрополит закликав до християнської єдності, адже без неї й найслабший ворог буде мати над нами владу.

            Наступною доповіддю Юрій Скіра продовжив тему пастирських послань митрополита, але змістив вектор на питання молоді, яке завжди було дуже важливим для Андрея Шептицького. Доповідач прослідкував зміну риторики митрополита в його посланнях до 1914 року й наступних послань уже воєнного періоду. Пан Андрій Ястремський виголосив доповідь присвячену «Католицькій акції», як передвіснику свята УМХ.  Він розповів про історичний контекст цієї організації й її вплив на свято УМХ 1933 року.

            Доповідь пана Ігоря Медведя (к.і.н.) була присвяченою історичним та політичним обставинам здвигу молоді в 1933 році. Пан Ігор зробив короткий екскурс в загальноісторичні процеси, які передували святу УМХ. Зокрема він розповів про виклики, які стояли перед тогочасною молоддю. Пан Василь Стефанів (к.і.н.) зосередив свою увагу на стосунках митрополита Андрея Шептицького й українського визвольного руку. Доповідач розповів про конфлікт інтересів який виник між митрополитом й націоналістами через молодь.

            У другій сесії конференціїприсвяченому перебігу та наслідкам свята УМХ слухачі мали змогу почути доповідь пана Андрія Бомчика, який розповів про Свято молоді 1933 року, його перебіг, основні події тощо. На превеликий жаль, не зміг бути присутнім пан Олег Огоновський, проте його доповідь про роль ТУСК «Обнова» в Святі 1933 року зачитала колишня голова ТУСК «Обнова» пані Лідія Баран. Останньою, але не менш важливою доповіддю сьогоднішнього дня була доповідь пані Христини Кутнів присвячена історії руху в діаспорі, а також ролі Патріарха Йосифа Сліпого в питання збереження й передання гасла УМХ українській молоді у всіх закутках світу.

Другий день конференції був присвячений поверненню руху в Україну. Про події, яким був присвячений перший день конференції, нагадав у своїй доповіді пан Василь Кметь. У своєму виступі доповідач розповів про висвітлення з’їзду УМХ 1933 року на сторінках тогочасної періодики.  Також, пані Марія Хащівська зосередила увагу на особистостях які творили свято УМХ 1933 року.

            Наступна частина доповідей була присвячена безпосередньо поверненню руху в Україну. Знайомство з пострадянським періодом УМХ було розпочато з доповіді пана Олега Дація присвяченій усім з’їздам УМХ в Україні (1990, 1993, 1996 тощо). Його доповідь була насичена фотофактами, тому слухачі могли побачити най цікаві моменти з’їздів та підготовки до них.

            Не оминули увагою й екуменічних поглядів митрополита Андрея Шептицького. Цьому питанню на конференції було присвячено дві доповіді. Доповідь пана Ярослава Кота познайомила присутніх з найголовнішими екуменічними моментами діяльності митрополита, зокрема у контексті з’їзду 1933 року. Інша ж доповідь, пана Теодора Ґудзяка, зосередилась на УМХ як заклику до екуменізму. Особливу увагу доповідач приділив з’їздові УМХ 1999 року, який був проведений у контексті екуменічних ідей. Окрім цього, доповідь рясніла спогадами пана Теодора, який був головою ЛМГО «Українська Молодь – Христові» впродовж 1994-2001 років.

            Другий день конференції був повний споминів та свідчень очевидців становлення міської організації, а також поверненню руху в Україну. У своїх доповіді пані Леся Крип’якевич згадувала початки існування УМХ як організації. Окрім цього, вона розповіла про документи та пам’ятки з’їзду 1933 року, які зберегли очевидці й згодом передали в її руки. Свою доповідь пані Леся наповнила ідеями й побажаннями для нового покоління УМХівців.

            Стрічку споминів продовжив й пан Володимир Громик – перший головний редактор часопису «Вірую», який виходив завдяки ЛМГО «Українська Молодь – Христові».  Він згадував про проблеми й ситуації з якими стикалась редакція, а також про цікавинки в їхній роботі.  Останньою доповіддю був виступ багаторічного голови УМХ пана Романа Коваліва. У своїй доповіді він висвітлив найголовніші події останніх років в діяльності УМХ, а також яскраво проілюстрував усі основні напрямки й методи роботи цієї організації.

Заключним акордом дня став круглий стіл «УМХ як заповіт Андрея Шептицького у Ювілейний 2018 рік». У тісному колі зібрались засновники, дійсні члени,  а також колишні голови організації, щоб обговорити, які нові завдання має ставити перед собою УМХ як організація, і як рух. Особливу увагу приділили питанню прийдешнього 85-річного Ювілею УМХ. А основним завданням перед організаторами поставили зуміти оживотворити клич УМХ.

Прес-реліз люб'язно наданий оргкомітетом заходу

Назад