Новини

В Коломиї відбувся І Єпархіальний з’їзд “Вівтарних дружин” та “Марійських дружин”

29 квітня в Катедральному соборі Преображення Христового м. Коломия відбувся І Єпархіальний з’їзд “Вівтарних дружин” та “Марійських дружин”.
Розпочалось дійство з Божественної Літургії, яку очолив єпарх Коломийсько-Чернівецький владика Василь (Івасюк). Для спільної молитви прибули єпархіальні священики з різних деканатів, а також представники “Вівтарних дружин” та “Марійських дружин”.

Детальніше »

В Коломиї відбулась формаційна зустріч для паламарів

Урочистою Божественою Літургією,  9 листопада у Катедральному Соборі Преображення Христового, відбулася формаційна зустріч для паламарів Коломийсько-Чернівецької єпархії, організована Комісією у справах мирян.
Очолив Божественну Літургію о. Захар Михасюта, який є головою єпархіальної комісії.

Детальніше »

У Коломиї для творення активних парафіяльних рад зустрілися лідери та духівники мирянських спільнот

22жовтня в Катедральному Соборі Преображення Христового м. Коломия відбувся тренінг на тему: “Українська Греко-Католицька Церква: історія і сучасні виклики”. 

Детальніше »

«Одкровення — книга перемоги»

Комісія в справах мирян Коломийсько-Чернівецької єпархії продовжує проводити Біблійно-Євангелізаційну школу, яка діє вже з 2012 р. Б. в Коломиї, а з 2014 р. Б. також в Надвірній.

Детальніше »

У Коломиї відбувся форум-тренінг для лідерів мирянських спільнот

Дев’ятого липня 2016 р. Б. в Катедральному Соборі Переображення Христового м. Коломия відбувся форум-тренінг, організований комісією в справах мирян Коломийсько-Чернівецької єпархії для лідерів мирянських спільнот, організацій та рухів. Розпочався форум Святою Літургією, яку очолив єпархіальний синкел у справах мирян о. Юрій Лукачик у співслужінні голови єпархіальної комісії у справах мирян о. Захара Михасюти і священиків, відповідальних за мирянські рухи по деканатах.

Детальніше »

«Роль мирянських спільнот і організацій у служінні і розбудові Христової Церкви як Божого Царства у світі»

12 червня 2016 року у м. Тлумачі, в церкві Пресвятої Трійці УГКЦ відбувся з’їзд мирянських спільнот Тлумацького деканату на тему: «Роль мирянських спільнот і організацій у служінні і розбудові Христової Церкви як Божого Царства у світі».

Детальніше »

Владика Василій (Івасюк) очолив парастас за воїном Євгеном Гродом

6 листопада у церкві святого Йосафата м. Коломиї Правлячий архієрей Коломийсько-Чернівецької єпархії кир Василій (Івасюк) очолив Парастас за покійним військовослужбовцем старшим сержантом Євгеном Гродом.

Детальніше »

Функція військового капелана – не дати військовому втомитись любити, - Владика Василій до капеланів

3 листопада у приміщенні єпархіального управління відбулась зустріч Правлячого Архієрея Коломийсько-Чернівецької єпархії владики Василія (Івасюка) з військовими капеланами, які служать для воїнів в АТО.

Детальніше »

Форум мирянських спільнот Коломийсько-Чернівецької єпархії

В суботу 4 липня, в Катедральному соборі Переображення Христового відбувся форум-огляд мирянських організацій Коломийсько-Чернівецької єпархії. Деканальні координатори мирянських організацій, представники двадцяти восьми організацій, спільнот, товариств і рухів, а також їхні духівники з багатьох деканатів зібралися на спільну молитву, навчання, ділення досвідом та практичне заняття по проведенню групки молитовного читання Святого Письма.

Детальніше »

УГКЦ відновлює 6 квітня акт посвяти України під Покров Богородиці

Акти посвяти України під Покров Пресвятої Богородиці відбуваються сьогодні, 6 квітня 2014 року, в усіх храмах УГКЦ в Україні і за кордоном. Блаженніший Святослав здійснить його в Києві, у Патріаршому соборі, усі єпископи — у своїх катедральних соборах, а священики — у парафіяльних храмах після кожної Служби Божої.

Детальніше »

«...За мир і кращу долю України»

Гла­ва УГКЦ, Бла­жен­ні­ший Свя­то­с­лав за­кли­кає ві­р­них до без­пе­ре­р­в­ної мо­ли­т­ви за мир і кра­щу до­лю Укра­ї­ни.

Детальніше »

Всеукраїнський з'їзд голів та духівників мирянських спільнот

«Роль ми­рян­сь­ких спі­ль­нот і ор­га­ні­за­цій у слу­жін­ні та ро­з­бу­до­ві Хри­с­то­вої Це­р­к­ви як Бо­жо­го Цар­с­т­ва у сві­ті» — са­ме під та­ким га­с­лом прой­шов все­ук­ра­їн­сь­кий з’їзд го­лів та ду­хі­в­ни­ків ми­рян­сь­ких спі­ль­нот та ор­га­ні­за­цій 18 ли­с­то­па­да у Льво­ві.

Детальніше »

Американський кардинал: реформа Церкви неможлива без мирян

В ін­тер­в'ю іта­лій­сь­кій га­зе­ті «La Stampa» єрарх за­зна­чив, що вин­ні у кле­ри­ка­лі­за­ції ми­рян са­ме свя­ще­ни­ки, які пра­г­нуть да­ти їм яко­мо­га бі­ль­ше «лі­ту­р­гій­них фу­н­к­цій», «за­мість то­го, щоб ві­д­п­ра­ви­ти їх пе­ре­мі­ню­ва­ти світ».

Детальніше »

Глава УГКЦ висловив солідарність із учасниками євромайданів та закликав не допустити до пролиття жодної краплі крові

«Ми тут сьо­го­д­ні мо­ли­мо­ся, і на­шою мо­ли­т­вою я хо­чу зве­р­ну­ти­ся до всіх, хто в Укра­ї­ні. З ве­ли­кою три­во­гою спо­сте­рі­га­є­мо за ти­ми по­ді­я­ми, що ві­д­бу­ва­ють­ся, зо­к­ре­ма, сьо­го­д­ні, са­ме цьо­го дня, ці­єї не­ді­лі».

Детальніше »

«Нарід є носієм правди і влади», — Блаженніший Любомир

Ду­хо­в­ний лі­дер укра­ї­н­сь­ких гре­ко-­ка­то­ли­ків Лю­бо­мир Гу­зар схва­лив об’є­д­нан­ня пар­тій­но­го та гро­мад­сь­ко­го єв­ро­май­да­нів і ви­сло­вив спо­ді­ван­ня, що пре­зи­дент го­во­ри­ти­ме у Ві­ль­ню­сі від іме­ні на­ро­ду.

Детальніше »

Просимо про молитовну підтримку всіх учасників маніфестацій по Україні!

«Мо­лі­мо­ся, щоб в усіх цих не­про­с­тих мо­ме­н­тах, які ми за­раз пе­ре­жи­ва­є­мо, ми до кі­н­ця за­ли­ши­ли­ся ци­ві­лі­зо­ва­ною єв­ро­пей­сь­кою на­ці­єю, про що хо­че­мо за­я­ви­ти на весь світ».

Детальніше »