Мирянські організації УГКЦ

Українська молодь — Христові

«Українська молодь — Христові» — це всеукраїнська християнська громадська організація, яка працює в рамках молодіжного мирянського апостоляту.

Метою діяльності УМХ є об’єднання християнської молоді для пропагування християнської моралі, поширення християнського світогляду, популяризація в молодіжному середовищі християнського способу життя, шляхом виховання членства на християнських засадах, готового працювати для добра церкви українського народу Завданням УМХ є: сприяння та допомога молоді у прийнятті християнських цінностей та підвищенні її духовного рівня; відродження давніх родинно-побутових традицій, народних християнських дійств; провадження в молодіжне середовище досягнень світової християнської науки та культури; виховання у молоді поваги до минулого, пошук та збереження історичних документів, духовних, мистецьких та інших цінностей українського народу.

Історія
УМХ є спадкоємцем і продовжувачем традицій українських молодіжних рухів, які існували в 30-х роках нашого століття під опікою Митрополита Андрея Шептицького.

В 1932-1933 роках в Галичині була проведена грандіозна молодіжна християнська акція з однойменною назвою на честь відзначення 1900-ої річниці від Розп’яття, Смерті та славного Воскресіння Ісуса Христа. Завершальним акордом акції став масовий (за деякими даними 100-тисячний) з’їзд молоді у Львові 6 травня 1933 року.

Етапи розвитку:
І. 1932–1933 рр. В програмі активізації Католицької Акції Вселенської Церкви було покликати до життя рух «Католицька Акція Української молоді» (КАУМ), який в окреслений період провів в багатьох містах і селах Галичини молодіжні масові зібрання «Українська молодь — Христові» (УМХ). Акція завершилася грандіозним 100-тисячним здвигом молоді у Львові 6 травня 1933 року.

II. 1939–1990 рр. Після драматичних подій Другої Світової війни, післявоєнного переділу Європи, в результаті якого весь український народ опинився в неволі під владою комуністичного тоталітарного режиму. Була заборонена Українська Греко-Католицька Церква, репресовані тисячі священиків монахів та мирян. В цих обставинах рух УМХ був перенесений на Захід. Протягом 1939-1990 років відбулися з’їзди, конгреси, фестивалі УМХ в багатьох країнах світу: Європі, Північній та Південній Америці, Австралії.

III. 1990–2004 рр. Сучасний етап. На останній стадії горбачовської «перебудови» ідея та рух «Українська молодь — Христові» знову повернулися в Галичину. 7–8 вересня 1990 року спільними силами духовенства, мирян, діаспори та представників підпільної Церкви в Україні у Львові знову відбувся з’їзд УМХ. Цього разу він зібрав 40 тисяч учасників і став провісником національного та духовного відродження. Через кілька днів після з’їзду 17 вересня 1990 року у Львові було утворено першу молодіжну організацію УМХ. Сьогодні рух УМХ поширений по цілій Україні. Утворено десятки теренових організацій та осередків. Що три роки організація проводить з’їзди УМХ, залучаючи до участі не лише греко-католицьку, а й представників усіх інших конфесій в Україні.

Небесною покровителькою спільноти є Мати Божа Покрова.

Гасло: «Тут знайдеш Христа, тут зайдеш себе, тут знайдеш себе у Христі».

УМХ здійснює свою працю у таких формах:

 • духовні бесіди
 • спільні Літургії
 • реколекції
 • сарепти
 • прощі
 • з’їзди
 • табори
 • творчі вечори
 • харитативні справи
 • Школа молодіжного християнського лідера
 • дискусії.

В УМХ є такі види членства:

 • Молодша група — кандидати в дійсні члени УМХ віком від 10 до 14 років.
 • Дійсні члени — члени УМХ віком від 14 до 30 років.
 • Сеньйори — члени УМХ віком понад 30 років.
 • Почесні члени. Почесним членом УМХ може стати особа, яка є членом організації не менше 5–7 років і досягла 30 років. Почесним членом УМХ може бути особа, яка має великі заслуги перед організацією, або внесла значний вклад в розвиток молодіжного християнського руху.

Присяга уемхівця

Ісусе Христе, мій Спасителю і Боже, оце сьогодні я (Ім’я, прізвище) цілковито віддаюся Тобі і визнаю Тебе Господом мого життя. Присягаю Тобі вірність і обіцяю, що буду докладати всіх зусиль, щоб як найкраще пізнати правди Твоєї Святої Церкви та ревно їх відстоювати.

Обіцяю провадити моє життя згідно з Христовим Євангелієм, повсякчасно пильнуючи чистоту своєї душі. Заявляю що, ознайомившись із Статутом організації «Українська Молодь — Христові», бажаю стати її членом, щоб краще служити Богові, Церкві та Україні.

Так мені Боже допоможи в Тройці Святій єдиний і всі Святі.

Назад