Мирянські організації Католицької церкви

Всесвітній союз католицьких вчителів

World Union Of Catholic Teachers

Абревіатура: WUCT

Заснований: 1951

Історія
WUCT бере свій початок з 1908 року, коли президенти асоціацій католицьких вчителів Австрії, Нідерландів, Швейцарії та Німеччини на спільному зібранні, присвяченому розгляду проблем у галузі освіти та їх вирішення, висунули ідею створення Міжнародної асоціації католицьких вчителів. Проект почав втілюватися у життя в 1912 році завдяки створенню Weltverband katolischer Pëdagogen (Всесвітня Асоціація католицьких вчителів). Її праця була перервана через дві світові війни, і відновилася в 1951 році як установа з осідком в Римі, яку створили керівники національних асоціацій з 17 країн, під назвою «Всесвітній союз католицьких учителів». Святий Престіл визнав союз як міжнародну католицьку організацію. WUCT є членом Конференції ICO (міжнародних католицьких організацій). Будучи неурядовою громадською організацією, він співпрацює як консультативний орган із Радою Європи, ЕКОСОР, ЮНЕСКО та ЮНІСЕФ.

Ідентичність
WUCT покликаний допомагати національним асоціаціям католицьких вчителів у їх діяльності. Він організовує їх спільні засідання, координує їх наукову і дослідницьку працю, яка має за мету донесення вчення Церкви до освітнього середовища школи; він заохочує і підтримує ідею створення асоціацій католицьких вчителів у всьому світі; він поширює знання та досвід релігійної, моральної та професійної підготовки вчителів, та апостольської праці серед учителів; союз виступає за дотримання прав людини і свободи освіти у середовищі католицьких вчителів. Його пріоритети — це створення освітньої системи, яка включає в себе батьків, викладачів і студентів, які беруть на себе належну відповідальність за освітнє співтовариство; підготовка проекту «Статуту вчителя» для кожної країни, який визначає правові, соціальні, службові умови праці вчителів, їх права та обов’язки, їх культурну і освітню автономію, і рівень освітньої підготовки необхідний для професійної вчительської діяльності.

Організація
Керівними органами WUCT є: Генеральна Асамблея, що складається з делегатів від асоціацій-членів, і яка проводить кожні чотири роки спільні засідання; Рада, що обирається Генеральною Асамблеєю, збирається раз на рік, і складається з президента, генерального секретаря, скарбника, церковного помічника і семи членів, що представляють WUCT по всьому світі; та Виконавчий комітет, що складається з президента, генерального секретаря і скарбника, збирається двічі на рік, і який несе відповідальність за забезпечення виконання рішень Генеральної Асамблеї.

Членство
Членський склад WUCT складається із повних членів, якими є національні або регіональні організації католицьких вчителів, членів-кореспондентів, якими є вчителі, що працюють над створенням нових асоціацій вчителів, а також почесних членів. До складу WUCT входить 26 асоціацій. WUCT присутній у 28 країнах світу: у 4 країнах Азії, 18 країнах Європи, 1 країні Північної Америки і 3 країнах Південної Америки.

Публікації
Nouvelles UMEC, інформаційний бюлетень виходить три рази на рік французькою, англійською та іспанською мовами.

Штаб-квартира
World Union of Catholic Teachers
Piazza San Calisto, 16 — 00153 Roma — Italy
Тел.: [+39]06.69887286, Факс: 06.69887207

Електронна пошта: admin@wuct-umec.org

Назад