Fatal error: Uncaught exception Exception with message Query error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'groups=0, pid='21', language='uk', checksum='cbe70f83bdea9d4c0947cc07c772a2b4', ' at line 1 (UPDATE tl_search SET url='mirjanski-organizaciji-katolickoji-cerkvi/articles/mizhnarodnij-xristijanskij-sojuz-pidprijemciv.html', title='Міжнародний християнський союз підприємців', protected='', filesize='28.92', groups=0, pid='21', language='uk', checksum='cbe70f83bdea9d4c0947cc07c772a2b4', text='Міжнародний християнський союз підприємців Міжнародний християнський союз підприємців International Christian Union of Business Executives Абревіатура: UNIAPAC (Union Internationale des Associations Patronales Catholiques) Заснований: 1931 Історія UNIAPAC постав як Міжнародна конференція Асоціацій католицьких роботодавців, до складу якої входили асоціації з Нідерландів, Бельгії та Франції (та спостерігачі від Італії Німеччини і Чехословаччини) в часі 40-ої річниці папської енцикліки Rerum Novarum, що ставила перед собою мету зібрати разом підприємців та менеджерів, які сповідували принципи християнського соціального вчення як дороговкази для своєї роботи та професійних обов’язків. Після другої світової війни UNIAPAC поширився на інші країни Європи та Латинської Америки. у 1970 році Союз став екуменічною асоціацією, також взяв собі сьогоднішню назву, і до його складу увійшли як члени асоціації з країн Азії і Африки. у 1975 році союз започатковує проект під назвою «Діалог між Церквою і транснаціональними корпораціями», який бере до уваги питання ролі, яку бізнес повинен відігравати в суспільстві. UNIAPAC підтримує відносини з усіма міжнародними урядовими і неурядовими організаціями, що працюють в сфері економіки та управління бізнесом, а також із Святим Престолом і Всесвітньою Радою Церков. It is an invited member of the Conference of ICOs, and as an NGO has consultative status with Unctad, UNESCO, ILO and the Economic Commission for Latin America. Союз є членом Конференції міжнародних католицьких організацій, а також як неурядова громадська організація співпрацює із Unctad, UNESCO, ILO та Економічною комісією для Латинської Америки як консультативний орган. Ідентичність UNIAPAC — це міжнародний форум для проведення дискусій між підприємцями та керівниками бізнесу, що належать до різних культур і соціально-економічних, професійних середовищ, покликаний допомогти своїм членам поєднувати разом християнську віру, динамічний розвиток бізнесу та суто економічні вимоги; щоб зробити християнський дух ключовим елементом професійної діяльності керівників компаній і менеджерів; щоб формувати бізнесменів взявши за основу їх професійної філософії принципи християнського соціального вчення, зокрема принцип загального блага, щоб ці принципи стали поштовхом для матеріального процвітання, справжнього соціального та людського розвитку; щоб сприяти ініціативам скерованим на осягнення поставлених цілей. Союз реалізує свої цілі за допомогою публікацій, досліджень, семінарів, колоквіумів і конгресів. UNIAPAC взяв активну участь у дебатах про борг країн третього світу, і про політичну та економічну перебудову країн третього світу. в даний час союз зосередив увагу на питанні вивчення ситуації в країнах Східної Європи, у яких відбуваються процеси економічної/соціальної перебудови і переходу до ринкової економіки, а також на питанні економічної та фінансової глобалізації в світі загалом, і в районі Середземномор’я зокрема. Організація UNIAPAC має активних членів: асоціації, які прямо заявляють свою відданість християнським принципам, — і асоційованих членів: фізичні та юридичні особи, які підтримують діяльність союзу. Керівними органами UNIAPAC є: Виконавчий офіс, із повноваженнями щодо прийняття рішень та винесення директив, що складається з президента, віце-президентів, генерального секретаря, скарбника, президентів організацій-членів асоціації, колишніх голів союзу, а також чотирьох Духовних радників (духовенство); Генеральний секретаріат, очолюваний Генеральним секретарем, якого призначає Рада а пропонує кандидатуру президент; Генеральна Асамблея, яка включає в себе активних членів з правом голосу, а також асоційованих членів Союзу; і Програмний комітет, який відіграє роль мозкового центру. Членство До складу UNIAPAC входить 31 асоціації-члени, які знаходяться у 25 країнах світу: у 1 країні Африки, 1 країні Азії, 13 країнах Європи, 1 країні Північної Америки, і 9 країнах Південної Америки. Видання Uniapac News, періодичний бюлетень, який виходить англійською, французькою та іспанською мовами; Les Cahiers Socio-Économiques de l’UNIAPAC, цілий ряд досліджень і документів на тему етики в економіці та політиці, які були надруковані різними мовами. Штаб-квартира: UNIAPAC 2, place des Barricades 1000 Brussels, Belgium Teл.: [+32]2.2183114, Факс: 2.2197037 Інтернет-сторінка: www.uniapac.org Електронна пошта: info@uniapac.org Find us on Facebook, Follow our RSS feed, Follow us on Twitter, Watch our videos on YouTube, Add us to your circles on google+', tstamp=1718527300 WHERE id='218') thrown in …/system/libraries/Database.php on line 686
#0 …/system/libraries/Database.php(633): Database_Statement->query()
#1 …/system/libraries/Search.php(181): Database_Statement->execute('218')
#2 …/system/modules/frontend/FrontendTemplate.php(215): Search->indexPage(Array)
#3 …/system/modules/frontend/PageRegular.php(171): FrontendTemplate->output()
#4 …/index.php(266): PageRegular->generate(Object(DB_Mysql_Result))
#5 …/index.php(401): Index->run()
#6 {main}