Мирянські організації Католицької церкви

Міжнародний союз католицьких юристів

International Union of Catholic Jurists

Абревіатура: UIJC (Union Internationale des Juristes Catholiques)

Заснований: 1986

Історія
Союз UIJC бере свої витоки із асоціацій католицьких юристів, які існували у різних країнах, починаючи з 1940-х років. Після Другої світової війни католицькі юристи створили Форум у складі Міжнародного католицького руху з питань інтелектуальних і культурних справ, проте не мали власної організації для проведення своєї християнської діяльності у сучасному суспільстві. Була зроблена перша спроба по створенню організації в 1979 році в часі Міжнародного конгресу в Манілі, на Філліпінах, який очолював кардинал Opilio Rossi, який став президентом Папської Ради у справах мирян. Після різних інших нарадах в Римі, було скликано в 1986 році установчу Генеральну Асамблею в Парижі, яка стала основою Союзу UIJC, яка прийняла перший статут товариства. з метою зміцнення зв’язків між національними асоціаціями, що входили до складу Союзу, був організований в 1991 році колоквіум у Римі, в якому взяли участь католицькі юристи з 17 країн із трьох континентів. 17 жовтня 2002 Папська рада у справах мирян визнала декретом Міжнародний союз католицьких юристів як міжнародну мирянську асоціацію папського права.

Ідентичність
Головна мета Союзу UIJC — сприяти впровадженню та потвердженню християнських принципів у філософії права та юриспруденції, у діяльності органів законодавчої, судової та виконавчої ланки, у викладанні, наукових дослідженнях, громадському і професійному житті державних службовців. Союз займається розв’язанням загальних і локальних проблем сучасного світу, шукаючи їм рішення, які були б вірними Євангелію, традиції Церкви і Учительському Уряду Церкви; також прикладає зусилля з метою визнання і пошанування природного (морального) і християнського закону в дусі справедливості і милосердя; захищаючи людське життя від зачаття аж до природної смерті; потверджуючи гідність людської особи, а також права та обов’язки, що з неї випливають; захищаючи і пропагуючи християнську концепцію сім’ї; поширюючи та впроваджуючи у життя соціальне вчення Церкви у правовому полі.

Організація
Керівними органами Союзу UIJC є: Асамблея делегатів, що складається із президента Союзу, президентів національних асоціацій (поодиноких країн), яка приймає рішення про формування Виконавчої Ради, яка функціонує чотири роки, і визначає завдання її діяльності; Виконавча Рада, що координує та управляє діяльністю Союзу, у складі президента, віце-президентів, генерального секретаря, скарбника і духовного радника (священика); президент, якого обирає Асамблея делегатів як законного представника Асоціації.

Членство
Союз UIJC складається із 14 асоціацій-членів у 14 країнах, а саме: у 2 країнах Азії, 7 країнах Європи, 1 країні Північної Америки, 1 країні Океанії, 3 країнах Південної Америки.

Видання
Juristes du monde entier, річний обіжник.

Штаб-квартира:
Union Internationale des Juristes Catholiques 3, rue du Midi — 92200 Neuilly/Seine, Paris — France
Тел.: [+33]1.53810552, Факс: 1.53810094

Інтернет-сторінка: www.cathojuris.org

Електронна пошта: jm.de.forges@libertysurf.fr

Назад