Миряни в політиці

«Євросоюз повинен бути солідарною та відповідальною спільнотою»

Zenit.org, 12 січня 2012

Сьогодні Комісія з питань Європейського Союзу від Конференції Єпископів Європи (COMECE) опублікувала коментар з приводу концепції «високо конкурентної соціальної ринкової економіки».

Ця концепція, на їх думку, відповідає одній з цілей існування Європейського Союзу після ратифікації Лісабонської угоди.

Роздумуючи над тим, як слід реагувати на сучасну економічну та фінансову кризу в Європі, єпископи запропонували, щоб Європейський Союз перетворився на «життєздатну спільноту солідарності та відповідальності».

Корені поняття «соціальна ринкова економіка» беруть витоки з Європейської філософської, релігійної, зокрема християнської, спадщини, — говориться у коментарі. Це поняття найбільше користується попитом у німецькомовних країнах, проте також використовується у інших країнах, для прикладу в Польщі.

Це поняття означає, що вільний, високо конкурентний ринок повинен розвиватись у згоді з принципом солідарності, для того щоб творити більшу соціальну рівність, що осягається за участі держави.

У коментарі комісії значну увагу присвячено виясненню змісту принципу солідарності. Ключовими для розкриття змісту цього принципу названо поняття «дару» і «взаємного обміну благами». Поняття «дар» означає виконану вільну дію (вчинок) як складова солідарності. Така вільна дія, паралельно з роллю держави, є життєво важливою, зі слів єпископів. «Допомогу, яку надається іншим як вільний вияв дієвої любові та солідарності, в основі якої не стоїть зобов’язання, чи сподівання щось отримати взамін негайно і безпосередньо, яка часто вмотивована релігійною вірою, не слід придушувати бюрократичними формами вияву солідарності з боку держави чи рішеннями запропонованими економікою, мотивом яких виступають короткотермінові міркування».

Цей коментар захищає поняття вільного ринку від закидів про його антисоціальну природу. У тексті сказано: «За умови вірного впорядкування ринку, він стане місцем для співпраці (взаємодії), яка сприятиме налагодженню людських стосунків». Коментар також наполягає на тому, що ринкова економіка повинна залишатись економічно ефективною та конкурентною, щоб уряди могли акумулювати достатньо доходів, щоб оплатити соціальні виплати та субсидії. Крім того, «Європейська ринкова економіка потребує не лише запровадження певних правил, зокрема у фінансовому секторі, але також дій, які вмотивовані людською чеснотою, спрямованих на учасників ринку, почавши від підприємців і закінчивши споживачами». Таким чином, економічна реформа не полягає лише у запровадженні додаткових правил та інструкцій, але потребує впровадження інституціональної етики, людську мораль і чесноти.

Єпископи піддали критиці ту економічну модель, яка ставить нагромадження прибутку єдиною своєю ціллю. «Таке бачення (економічного розвитку) загрожує можливістю не врахувати соціальний та екологічний вимір якості життя, які не можливо об’єктивно виразити у грошовому вимірі, та ігнорує той вплив, який спричиняє економічна діяльність на інших осіб, особливо на прийдешні покоління» — говориться у коментарі.

Коментар також закликає до перерозподілу обов’язків між Європейським Союзом так і державами членами союзу, щоб гарантувати гідний стандарт життя для всіх.

Єпископи, члени Комісії з питань Європейського Союзу, висловились на користь того, що окреслили як розвиток «справжнього світового політичного уряду з понад-державними структурами та інститутами». Така структура, згідно їх слів, «покликана враховувати у своїй діяльності принципи справедливості та екологічної відповідальності».

«Від самих початків проект уніфікації Європейських держав мав не лише виключно економічні рації», — йдеться у підсумку коментаря. «Це був, і є політичний та моральний проект, що покликаний служити справедливості та миру в Європі та світі».

Назад