Миряни на парохії

Благодійний фонд на парохії

Благодійний фонд може бути незареєстрованою в державних органах мирянською організацією для виконання благодійної діяльності на парафії через залучення добровільних пожертв та мирян на волонтерських засадах. Товариство Благодійний християнський фонд може сформулювати для себе свій Статут, мету, сфери діяльності та План практичної діяльності.

Предметом діяльності Товариства Благодійний християнський фонд може бути: надання матеріальної, фінансової, організаційної, іншої благодійної допомоги потребуючим особам, які проживають на території парафії. А також відвідування і посильна соціальна допомога інвалідам, самотнім особам похилого віку, іншим особам, які потребують піклування. Члени товариства можуть створити за співпраці з парохом «касу взаємодопомоги», аби могти надати своєчасну допомогу тим, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а навіть біженцям. Також такий Фонд може допомагати у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації для потреб парафії (обіжник, бюлетень, літературу для потреб мирянських товариств), плекати і сприяти збереженню національно-культурної спадщини, організовувати різні просвітницько-культурні заходи, опікуватись місцями поховання, розташованих поблизу парафії. Фонд також може допомагати у розвитку катехизації на парафії, забезпечення необхідними підручними матеріалами (літературою, матеріальною базою).

Товариство Благодійний фонд може мати свою Інтернет-сторінку, видавати свій друкований Обіжник, мати окреме стале приміщення, проводити благодійні акції та заходи, приурочені, наприклад, до великих християнських свят.

Вищим органом управління фонду є Загальні збори усіх членів, які проводяться в міру необхідності. Загальні збори: затверджують Статут Фонду, внесення до нього змін; обирають Правління Фонду (виконавчий орган) та Голову Правління на певний термін, кількість членів Правління; затверджують благодійну програму; визначають основні напрями діяльності Фонду; приймають рішення про реорганізацію та ліквідацію Фонду; заслуховують звіти Голови Правління.

У Статуті Фонду слід прописати правила членства у товаристві. На початках діяльності товариства Благодійний християнський фонд необхідно визначити пріоритети діяльності та цільові групи, на які поширюється діяльність Фонду в силу обмежених коштів та ресурсів.

Назад